Tất cả khách hàng khi đăng ký mua hàng tại  website của Tshoppee hoặc mua hàng trực tiếp tại Tshoppee sẽ được áp dụng những chính sách bảo hành như sau:

1. Thời hạn bảo hành: 

Thời gian bảo hành sẽ tùy thuộc vào từng sản phẩm

2. Điều kiện bảo hành:

Dịch vụ/sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thoả mãn các điều kiện sau:

  • Dịch vụ/sản phẩm còn hạn bảo hành theo thời gian bảo hành ghi trên sản phẩm.
  • Hư hỏng, lỗi do chất lượng do lỗi của công ty.